Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaSalute Salute
A potem przyszło życie ze swoją powagą i wymaganiami. I to nas właściwie rozdzieliło.
— "Irrungen Wirrungen" Fontane
5061 710d 420

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatwice twice
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie vialottibluebell lottibluebell
8095 10ae 420
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Nie szukaj miary własnej wartości gdzieś poza sobą.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
2105 4cb5 420
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. 
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazuzajearbuza zuzajearbuza
2494 2550 420
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaAinsworthCass AinsworthCass
2282 5939 420

lacoffein.blogspot.de

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
***
czasami tylko
przez podrażnione spojówki
zatapiam się w zapamiętanej głębi
odtwarzam dotyk i uderzający
zapach świtu
pod powiekami szaleje
burza

nie mówię, że tęsknię
— J. Sztejka
Reposted fromrol rol
9258 d516 420

greeneyes55:

New York

Photo: Stephen Salmieri 

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper vianoicoztego noicoztego
Well, maybe I need you?
— Regina Mills
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
A w nocy 
kiedy nie śpię
przygryzam wargi
myślami potykając się
o twoją
Nieobecność
— Alicja Kochmańska
Reposted fromrol rol vianoicoztego noicoztego
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady- łże skurwysyn.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viacadavre cadavre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl